ตารางราคาเช่ารถตู้ อัพเดทปี 2567

**ราคาไม่มีปรับขึ้นในช่วงเทศกาล**
รายละเอียดเพิ่มเติม
 1. พนักงานจะทำการเติมน้ำมันเต็มถังทุกครั้งก่อนไปให้บริการ
 2. ผู้เช่ารถจะต้องเติมน้ำมันให้ทางเราเต็มถังหลังจากที่มีการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
 3. อัตราค่าเช่ารถทั้งหมดนี้ ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ค่าตั๋วเรือข้ามเกาะ และค่าที่พักคนขับ
 4. **อัตราการคิดค่าเช่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 200
  -กรุงเทพ บริการ 10 ชั่วโมง
  -ต่างจังหวัด บริการ 12 ชั่วโมง
  เช่น เช่ารถวันละ 1,800 ออกเวลา 08:00น.-18:00น. กรุงเทพ 10 ชั่วโมง ต่างจังหวัด 12 ชั่วโมง 
  คิดค่าเช่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 200
  หากเกินเวลา 00:00น. ของวันเช่ารถนั้นๆ เป็นต้นไป. ทางคนขับรถ ขอคิดค่าบริการรถเพิ่มอีก 1 วัน
 5. **ในกรณี ออกต่างจังหวัด ผู้เช่าควรจัดหาห้องพักให้กับพนักงานขับรถเพื่อให้พนักงานขับรถพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ
  เพื่อจะได้ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ หากกรณีไม่ได้จัดหาไว้ให้ ก็สามาถให้ทางพนักงานขับรถจัดหาเองได้
  โดยทาง "ผู้เช่า" รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
 6. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด และสิ่งผิดกฎหมายขึ้นรถโดยเด็ดขาด
 7. ราคาเช่ารถให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน สามารถปรับขึ้นลงได้ โทร. 087-5921922
จังหวัดราคา/วันระยะทาง/กมค่าน้ำมันไป-กลับ(ประมาณ)ใช้เวลาเดินทางประมาณจองรถ
ภาคกลาง 21 จังหวัด 
 
 
1 กำแพงเพชร2,000.-358/กม.2,500.- 4.30 ชม.จองรถ
2 ชัยนาท1,800.-194/กม.1,600.- 3.30 ชม.จองรถ
3 นครนายก1,800.-107/กม.1,200.- 1.20 ชม.จองรถ
4 นครปฐม 1,800.-56/กม.800.- 1.20 ชม.จองรถ
5 นครสวรรค์1,800.-240/กม.1,800.- 3.10 ชม.จองรถ
6 นนทบุรี 1,800.-20/กม.600.- 26 นาทีจองรถ
7 ปทุมธานี 1,800.-46/กม.600.- 45 นาทีจองรถ
8 พระนครศรีอยุธยา 1,800.-76/กม.1,200.- 1 ชม.จองรถ
9 พิจิตร 2,000.-344 กม.2,500.- 4.30 ชม.จองรถ
10 พิษณุโลก 2,000.-377/กม.3,000.- 4.40 ชม.จองรถ
11 เพชรบูรณ์ 2,000.-346/กม.3,500.- 4.35 ชม.จองรถ
12 ลพบุรี 1,800.-153/กม.1,500.- 2 ชม.จองรถ
13 สมุทรปราการ1,800.-29/กม.600.- 35 นาทีจองรถ
14 สมุทรสงคราม 1,800.-72/กม.1,000.- 1 ชม.จองรถ
15 สมุทรสาคร 1,800.-36/กม.1,000.- 1.40 ชม.จองรถ
16 สิงห์บุรี1,800.-142/กม.1,300.- 2.15 ชม.จองรถ
17 สุโขทัย2,000.-427/กม.3,000.- 5.20 ชม.จองรถ
18 สุพรรณบุรี 1,800.-100/กม.1,200.- 1.30 ชม.จองรถ
19 สระบุรี1,800.-107/กม.1,000.- 1.30 ชม.จองรถ
20 อ่างทอง1,800.-105/กม.1,000.- 1.36 ชม.จองรถ
21 อุทัยธานี 1,800.-219/กม.1,800.- 3.20 ชม.จองรถ
     
ภาคเหนือ 9 จังหวัด    
1 เชียงราย 2,000.- 785/กม.6,500.- 10 ชม.จองรถ
2 เชียงใหม่ 2,000.- 696/กม.6,500.- 9 ชม.จองรถ
3 น่าน 2,000.- 668/กม.6,500.- 8.40 ชม.จองรถ
4 พะเยา2,000.- 691/กม.6,500.- 9 ชม.จองรถ
5 แพร่2,000.- 551/กม.6,000.- 7 ชม.จองรถ
6 แม่ฮ่องสอน2,500.-  924/กม.7,000.- 11.45 ชม.จองรถ
7 ลำปาง 2,000.-  599/กม.5,500.- 7.30 ชม.จองรถ
8 ลำพูน2,000.-  670/กม.6,500.- 8.30 ชม.จองรถ
9 อุตรดิตถ์2,000.-  491/กม.4,500.- 6.10 ชม.จองรถ
     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด    
1 กาฬสินธุ์2,000.-519/กม.4,000.- 6.30 ชม.จองรถ
2 ขอนแก่น2,000.- 449/กม.3,500.- 5.30 ชม.จองรถ
3 ชัยภูมิ2,000.- 342/กม. 2,500.- 6.40 ชม.จองรถ
4 นครพนม2,000.- 740/กม. 6,500.- 9.30 ชม.จองรถ
5 นครราชสีมา 1,800.- 259/กม.2,200.- 3.30 ชม.จองรถ
6 บึงกาฬ2,000.- 762/กม. 6,000.- 10 ชม.จองรถ
7 บุรีรัมย์ 2,000.- 383/กม. 3,000.- 5 ชม.จองรถ
8 มหาสารคาม2,000.- 475/กม. 3,500.- 6 ชม.จองรถ
9 มุกดาหาร2,000.- 642/กม. 5,500.- 9 ชม.จองรถ
10 ยโสธร2,000.-531/กม. 5,500.- 7 ชม.จองรถ
11 ร้อยเอ็ด2,000.- 512/กม. 5,500.- 6.30 ชม.จองรถ
12 เลย2,000.- 520/กม. 5,500.- 7.30 ชม.จองรถ
13 สกลนคร2,000.- 647/กม. 6,000.- 8.30 ชม.จองรถ
14 สุรินทร์2,000.-426/กม. 3,800.- 5.30 ชม.จองรถ
15 ศรีสะเกษ2,000.- 531/กม.4,500.- 7.30 ชม.จองรถ
16 หนองคาย2,000.- 615/กม. 6,500.- 8 ชม.จองรถ
17 หนองบัวลำภู2,000.- 577/กม. 6,000.- 7 ชม.จองรถ
18 อุดรธานี2,000.- 564/กม. 6,500.- 7 ชม.จองรถ
19 อุบลราชธานี2,000.- 592/กม. 6,500.- 8 ชม.จองรถ
20 อำนาจเจริญ2,000.-585/กม. 6,000.- 7.30 ชม.จองรถ
      
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด     
1 จันทรบุรี 2,000.- 245/กม. 2,500.- 2.4 ชม.จองรถ
2 ฉะเชิงเทรา 1,800.- 82/กม. 1,000.- 1.30 ชม.จองรถ
3 ชลบุรี 1,800.- 81/กม. 1,200.- 1.30 ชม.จองรถ
4 ตราด 2,000.- 315/กม. 2,500.- 4.30 ชม.จองรถ
5 ปราจีนบุรี 1,800.- 136/กม. 1,200.- 2.4 ชม.จองรถ
6 ระยอง 1,800.- 179/กม. 1,500.- 2.30 ชม.จองรถ
7 สระแก้ว 1,800.- 237/กม. 1,500.- 3 ชม.จองรถ
  -อําเภออรัญประเทศ2,000.-    จองรถ
      
ภาคตะวันตก 5 จังหวัด      
1 กาญจนบุรี 1,800.- 128/กม. 1,500.- 2 ชม.จองรถ
  -เลยไทรโยคใหญ่2,000.-297/กม. 2,200.-  5.12 ชม.จองรถ
  -สะพานมอญ2,000.-347/กม.3,500.- 6.15 ชม.จองรถ
  -อีต่อง ปิล็อก2,500.-340/กม.4,000.- 6.27 ชม.จองรถ
  -ทองผาภูมิ2,000.- 270/กม.2,500.- 4.48 ชม.จองรถ
2 ตาก 2,000.- 426/กม. 3,800.- 5.30 ชม.จองรถ
  -อำเภออุ้งผาง2,500.-  5,500.-   
  -อำเภอแม่สอด 2,500.- 7,000.-   
3 ประจวบคีรีขันธ์ 2,000.- 281/กม. 3,500.- 3.40 ชม.จองรถ
4 เพชรบุรี 2,000.- 123/กม. 1,800.- 1.30 ชม.จองรถ
  -ชะอำ2,000.-150/กม.1,800.- 1.50 ชม.จองรถ
5 ราชบุรี 1,800.-100/กม. 1,600.- 1.20 ชม.จองรถ
      
ภาคใต้ 14 จังหวัด      
1 กระบี่2,500 814/กม. 6,500.- 9.30 ชม.จองรถ
2 ชุมพร2,000 463/กม. 5,500.- 6 ชม.จองรถ
3 ตรัง2,500 828/กม. 6,500.- 10.30จองรถ
4 นครศรีธรรมราช2,000 780/กม. 6,500.- 10 ชม.จองรถ
5 นราธิวาส*ตามตกลง 1149/กม. ตามตกลง 14 ชม.จองรถ
6 ปัตตานี*ตามตกลง 1055/กม. ตามตกลง 13 ชม.จองรถ
7 พังงา2,500 788/กม. 5,100.- 11 ชม.จองรถ
8 พัทลุง2,500840/กม. 5,700.- 12 ชม.จองรถ
9 ภูเก็ต 2,500862/กม. 5,700.- 12 ชม.จองรถ
10 ระนอง2,000568/กม. 5,500.- 9 ชม.จองรถ
11 สตูล*ตามตกลง973/กม.7,500.- 13 ชม.จองรถ
12 สงขลา*ตามตกลง950/กม. 7,500.- 12.30 ชม.จองรถ
13 สุราษฎร์ธานี 2,000644/กม. 6,000.- 8 ชม.จองรถ
14 ยะลา*ตามตกลง1084/กม. ตามตกลง 13 ชม.จองรถ

     

**หมายเหตุ: หากมีการเช่าขึ้นดอย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดอยละ 1,000 บาท

** ขึ้นเขา ลงห้วย ปลอดภัยหายห่วง การันตีด้วยใบประกาศนียบัตร **

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้